" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

தடைகாலம் முன்கூட்டியே முடிகிறது:ஜூன் 1-ந் தேதி கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லும் கன்னியாகுமரி மீனவர்கள்

Views - 50     Likes - 0     Liked