" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

குமரிக்கு பஸ்சில் வந்தாலும் பரிசோதனை கட்டாயம்கார்-மோட்டார் சைக்கிளில் வருபவர்களுக்கு ஆதார் அட்டை அவசியம்

Views - 43     Likes - 0     Liked