" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரம்:குமரியில் அணைகள் நிரம்புகின்றனதிற்பரப்பில் வெள்ளப்பெருக்கு

Views - 42     Likes - 0     Liked