" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

குமரி பள்ளிகளில் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மாணவர்கள் திரண்டனர்ஹால் டிக்கெட்டுடன் 2 முக கவசங்களும் வழங்கப்பட்டன

Views - 47     Likes - 0     Liked