" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

75 நாட்களுக்கு பிறகு குமரியில் ஓட்டல்கள் திறப்புசமூக இடைவெளியுடன் உணவருந்திய வாடிக்கையாளர்கள்

Views - 49     Likes - 0     Liked