" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ஆரல்வாய்மொழி- குருசடி இடையே குளமாக மாறிய சாலைகுண்டும், குழியுமாக காட்சி அளிப்பதால் பொதுமக்கள் அவதி

Views - 52     Likes - 0     Liked