" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேருக்கு கொரோனா:கண்ணன்விளை கிராமம் ‘சீல்’ வைத்து தீவிர கண்காணிப்புமீண்டும் தொற்று ஊருக்குள் பரவியதால் மக்கள் அச்சம்

Views - 53     Likes - 0     Liked