" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

ஒரே கடையில் வேலை பார்த்தவர்கள்கோட்டார் மார்க்கெட்டில் 4 பேருக்கு தொற்று

Views - 67     Likes - 0     Liked