" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

கடல் சீற்றத்தால் மண்ணுக்குள் புதைந்த வீடுகள்அழிக்காலில் பரபரப்புராட்சத அலை மணலையும் வாரி இறைத்ததால் மீனவர்கள் ஓட்டம்

Views - 35     Likes - 0     Liked