" “Practice kindness all day to everybody and you will realize you’re already in heaven now.” – Jack Kerouac"

ஈரானில் தவித்த 24 மீனவர்கள் குமரிக்கு வந்தனர் சளி பரிசோதனைக்கு பின்பு தனிமைப்படுத்தி தங்க வைப்பு

Views - 71     Likes - 0     Liked