" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ஆசாரிபள்ளம் ஆஸ்பத்திரியில் நர்சு, பிளம்பர்களுக்கு தொற்று மாநகராட்சி பகுதியில் கொரோனா 400-ஐ நெருங்குகிறது

Views - 43     Likes - 0     Liked