" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

ஆடி வெள்ளிக்கிழமை அம்மன் கோவில் முன்பு குவிந்த பக்தர்கள் வாசலில் நின்று மனமுருக வேண்டி சென்றனர்

Views - 40     Likes - 0     Liked