" “Practice kindness all day to everybody and you will realize you’re already in heaven now.” – Jack Kerouac"

மாநகராட்சி பகுதிகளில் வழிபாட்டுக்கு அனுமதி: சென்னையில் சிறிய கோவில்கள் திறக்கப்பட்டன

Views - 65     Likes - 0     Liked