" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

பாதியில் நிறுத்தப்பட்ட பால வேலை பொதுமக்கள் பலத்த எதிர்ப்பு

Views - 34     Likes - 0     Liked