" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

திருமண மண்டபங்களை திறக்க அனுமதிக்க வேண்டும் - மண்டப உரிமையாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை

Views - 32     Likes - 0     Liked