" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

இ-பாஸ் தளர்வால் குமரிக்கு படையெடுக்கும் மக்கள் - ஆரல்வாய்மொழி சோதனை சாவடியில் போக்குவரத்து நெரிசல்

Views - 25     Likes - 0     Liked