" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

நாகர்கோவில் கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட 18 பெண்களுக்கு ஆதரவற்றோர் விதவை சான்றிதழ்கள்

Views - 27     Likes - 0     Liked