" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

கிறிஸ்தவ ஆலயங்களில் ஞாயிறு ஆராதனை பக்தர்கள் பங்கேற்பு

Views - 18     Likes - 0     Liked