" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

குலசேகரம் அருகே சாலையில் கவிழ்ந்த காா்

Views - 19     Likes - 0     Liked