" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

தென்னை மரம் முறிந்து விழுந்ததில் நான்கு மின்கம்பங்கள் சேதம். போக்குவரத்துப் பாதிப்பு பெரும் விபத்துகள் தவிர்ப்பு.

Views - 15     Likes - 0     Liked