" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

தற்காலிக காய்கறி கடை இடமாற்றம் செய்ய கோரிக்கை

Views - 18     Likes - 0     Liked