" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

மீன் வரத்து குறைவு மீனவர்கள் கவலை

Views - 20     Likes - 0     Liked