" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

ரயில் பயணிகளுக்கு அதிர்ச்சி; இனிமே டிக்கெட் விலை தாறுமாறு? அதுவும் இங்கெல்லாம்!

Views - 14     Likes - 0     Liked