" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

மகாளய அமாவாசை வெறிச்சோடியது கன்னியா குமரி

Views - 12     Likes - 0     Liked