" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

சேறும் சகதியுமாய் மோசமான ரோடு நடுரோட்டில் முளைத்தது திடீர் செடிகள்

Views - 16     Likes - 0     Liked