" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ஆழமான கிணறு அழிந்து போனது காசு கொடுத்து தண்ணீர் கவலையில் பொதுஜனங்கள்..

Views - 17     Likes - 0     Liked