" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

டெல்லி போலீசாரால் கன்னத்தில் அறைந்தும், உதைக்கப்பட்டும், தாக்கபட்ட ஆம் ஆத்மி எம்.எல்.ஏ

Views - 17     Likes - 0     Liked