" “Practice kindness all day to everybody and you will realize you’re already in heaven now.” – Jack Kerouac"

தேங்காய்ப்பட்டினம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் மணல் திட்டு அகற்றும் பணி தொடக்கம்

Views - 53     Likes - 0     Liked