" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

கடையில் திருட்டு

Views - 7     Likes - 0     Liked