" தோல்வி உன்னை துரத்தினால் நீ வெற்றியை நோக்கி ஓடு"

பேச்சிப்பாறை, பெருஞ்சாணிஅணைகளில் உபரிநீா் நிறுத்தம்

Views - 11     Likes - 0     Liked