" உறவுகள் தூக்கியெறிந்தால் வருந்தாதே வாழ்ந்துக்காட்டு உன்னை தேடிவருமளவுக்கு..."

வீட்டில் பதுக்கி வைத்திருந்த ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்

Views - 14     Likes - 0     Liked