" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரம்

Views - 13     Likes - 0     Liked