" தோல்வி உன்னை துரத்தினால் நீ வெற்றியை நோக்கி ஓடு"

சர்வதேச சுற்றுலா தலமான கன்னியாகுமரியில் அமைந்துள்ள திருவள்ளுவர் சிலை இருளில் மூழ்கி காணப்படுகிறது.

Views - 7     Likes - 0     Liked