" உறவுகள் தூக்கியெறிந்தால் வருந்தாதே வாழ்ந்துக்காட்டு உன்னை தேடிவருமளவுக்கு..."

நவம்பர் 4: இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் நிலவரம்

Views - 8     Likes - 0     Liked