" உறவுகள் தூக்கியெறிந்தால் வருந்தாதே வாழ்ந்துக்காட்டு உன்னை தேடிவருமளவுக்கு..."

மீனவர்களை மீட்க அமைச்சரிடம் மனு கர்நாடக சிறையில் வாடும் குமரிமாவட்ட மீனவர்களை மீட்க வலியுறுத்தல்

Views - 11     Likes - 0     Liked