" உறவுகள் தூக்கியெறிந்தால் வருந்தாதே வாழ்ந்துக்காட்டு உன்னை தேடிவருமளவுக்கு..."

வீசிய அலையில் கடலில் தவறி விழுந்து மீனவர் மாயம்

Views - 8     Likes - 0     Liked