" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

கன்னியாகுமரியில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்- கடற்கரையில் உற்சாகம்

Views - 4     Likes - 0     Liked