" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

குமரி மாவட்டத்தில் தீபாவளி பண்டிகை வீதி எங்கும் விழாக்கோலம்

Views - 6     Likes - 0     Liked