" உறவுகள் தூக்கியெறிந்தால் வருந்தாதே வாழ்ந்துக்காட்டு உன்னை தேடிவருமளவுக்கு..."

கன்னியாகுமரி, குளச்சல் கடலில் சூறைக்காற்று மீனவா்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை

Views - 9     Likes - 0     Liked