" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம் தன்னார்வலர்களுக்கான பயிற்சி

Views - 8     Likes - 0     Liked