" The more potent a thought is, the more it seems to repeat itself in our mind throughout the day."

9 மாதங்களுக்கு பிறகு, திற்பரப்பில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இன்று முதல் அனுமதி; வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்க கலெக்டர் அறிவுரை

Views - 28     Likes - 0     Liked