" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் கோரிக்கை விளக்க கூட்டம்

Views - 30     Likes - 0     Liked