" அழகென்பது மனதுதானே தவிர முகமல்ல...!"

சாமிதோப்பு வைகுண்டசாமி தலைமைப்பதியில் ஆவணி திருவிழா கலிவேட்டை திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்

Views - 53     Likes - 0     Liked