" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

குமரி மாவட்டத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சுருக்கமுறை திருத்தம் மேற்கொள்ளும் பணி 1–ந் தேதி முதல் தொடங்குகிறது

Views - 35     Likes - 0     Liked