" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

குமரி மாவட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு: 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவர்கள் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பிக்கலாம் கலெக்டர் சஜ்ஜன்சிங் சவான் தகவல்

Views - 52     Likes - 0     Liked