" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

கன்னியாகுமரி கடல் நடுவில் அமைந்துள்ள விவேகானந்தர் நினைவு மண்டபம்–திருவள்ளுவர் சிலை இடையே ரூ.15 கோடியில் புதிய நடைபாலம் 95 மீட்டர் நீளத்துக்கு அமைக்கப்படுகிறது

Views - 75     Likes - 0     Liked