" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டத்துக்கு தயாராகும் குமரி மாவட்ட மக்கள் பள்ளி– கல்லூரிகளில் அத்தப்பூ கோலப்போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன

Views - 49     Likes - 0     Liked