" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

அம்மா உணவகத்தினால் ஈர்க்கப்பட்ட சிவராஜ் சவுகான் அரசு ம.பி.யில் ரூ. 10-க்கு 'தாளி' உணவை விற்பனை செய்ய திட்டம்

Views - 32     Likes - 0     Liked