" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

செவ்வாய் கிரகத்தில் நீர் இருந்ததற்கான முக்கிய ஆதாரம் மண் அரிப்பு புகைப்படங்கள் வெளியானது

Views - 45     Likes - 0     Liked