" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ஷேல் கியாஸ் எடுக்கும் விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு என்ன? பசுமை தீர்ப்பாயம் கேள்வி

Views - 31     Likes - 0     Liked